Centrum Bukowska

Aktualności

22 maja 2017

Zapraszamy na nowy cykl szkoleń pt. "Jak założyć organizację pozarządową"

Przypominamy. Nowy cykl szkoleń już w środę 24 maja!Chcesz założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non – profit? Interesuje Cię działalność trzeciego sektora? Lubisz dowiadywać się czegoś nowego? Chcesz wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce? Jeżeli Twoje odpowiedzi są pozytywne, to poniższe zaproszenie jest dla Ciebie !

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza osoby, które chcą założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit itp. z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na bezpłatny cykl szkoleń:

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI WIEDZA O NGO W PIGUŁCE

1.ZASTOSOWANIE MARKETINGU W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH
TERMIN: 24 maja 2017 (środa)
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Tematyka szkolenia obejmuje:
•istota, cel, struktura tworzenia biznesplanu,
•unikanie najczęściej popełnianych błędów,
•analiza SWOT,
•tworzenie planu finansowego, badanie rentowności przedsięwzięcia,
•finansowanie przedsięwzięcia – źródła finansowania,
•marketing jako sposób na skuteczną sprzedaż,
•wykorzystanie potęgi social media,
•ochrona danych osobowych w marketingu.

2.ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE PROWADZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
TERMIN: 29 maja 2017 (poniedziałek)
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań

Zakres tematyczny:
•najważniejsze zasady prowadzenia działalności w tym działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych,
•sprawozdawczość wobec urzędów, obowiązek podatkowy i zwolnienia podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek dochodowy, podatek VAT oraz inne podatki,
•podstawowe obowiązki prawne – sprawozdania,
•prowadzenie księgowości, rachunkowość, wolontariat,
•rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych itp.

3.KOMUNIKACJA KLUCZEM DO SUKCESU-JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
TERMIN: 8 czerwca (czwartek) 2017
GODZINA: 10:00-16:00
MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 Poznań.

Zagadnienia:
•organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów, sposoby ustalania priorytetów, metoda wyznaczania celów – SMART,
•planowanie strategiczne,
•rola komunikacji w organizacji, komunikacja pionowa i pozioma, błędy w komunikacji międzyludzkiej, casestudy,
•delegowanie zadań, egzekwowanie ustaleń,
•budowanie powiązań kooperacyjnych, współpraca z różnymi środowiskami (biznes, NGO, JST)  w tym rodzaje partnerstw i tworzenie sieci kontaktów,
•praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi itp.

ZAINTERESOWANY/A?
ZGŁOŚ SIĘ!

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy do 21 maja 2017 r. (niedziela) wysłać na adres szkolenia@wrk.org.pl e-maila z informacją:
-imię i nazwisko,
– telefon kontaktowy,
-e-mail,
– nazwa grupy inicjatywnej (może być robocza).
W tytule wiadomości proszę wpisać: Zakładanie organizacji – wiedza o NGO w pigułce.

Zgłoszenie na cykl szkoleń jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wszystkich 3 dniach szkoleń. Do zaliczenia cyklu wymagany jest udział w  przynajmniej 2 z 3 dni cyklu.

UWAGA, UWAGA:
•w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
•ilość miejsc ograniczona! O zakwalifikowaniu na cykl szkoleń DECYDUJE ORGANIZATOR.
•w ramach szkoleń zapewniamy poczęstunek, obiad oraz certyfikat.

PONADTO:
Osoby zakwalifikowane na cykl szkoleń będą zobowiązane do dostarczenia formularza rekrutacyjnego dla osób indywidualnych. Formularz należy wypełnić z datą pierwszego dnia szkolenia. W przypadku wątpliwości PROSIMY NIE WPISYWAĆ DAT. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia.
WAŻNE:
W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, pobierania renty (np. ze względu na dziecko), itp. NALEŻY załączyć do formularza kopię dokumentu.
Wypełnienie i dostarczenie formularza SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniach. W przypadku wątpliwości służymy pomocą w wypełnianiu formularzy. Druki formularzy są również do pobrania w biurze federacji WRK przy ul. Bukowskiej 27/29.

KONTAKT:

szkolenia@wrk.org.pl;

tel. 61 85 30 930.
Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.