Centrum Bukowska

Aktualności

13 listopada 2017

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami prasowymi i aktywnego uczestnictwa w 18 edycji Konkursu Poznański Wolontariusz Roku.

Poznań dla wolontariuszy

Wolontariusz roku poszukiwany! Już po raz 18 miasto organizuje konkurs na najlepszego społecznika. Może nim zostać każdy – dziecko, senior, człowiek aktywny zawodowo, a nawet firma czy organizacja. Liczy się inicjatywa, chęć poświęcenia swojego czasu i otwartość.

Poznań konsekwentnie wprowadza rozwiązania, które tworzą dobre warunki dla rozwoju wolontariatu. Najnowszą propozycją jest Miejski Model Wolontariatu. Częścią tej inicjatywy jest przeprowadzana właśnie diagnoza stanu trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu. Pomoże ona wskazać najważniejsze kierunki i sposoby, w jakie miasto może wspierać ten obszar w kolejnych latach.

- Wolontariusze są bardzo ważni dla każdej społeczności – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – W Poznaniu działają niemal we wszystkich sferach życia społecznego i obywatelskiego. Chcemy im to ułatwiać, dlatego w październiku powołaliśmy zespół roboczy do spraw Miejskiego Modelu Wolontariatu. Razem z lokalnymi liderami wypracowujemy najbardziej efektywne rozwiązania.

Powstaje też portal pośrednictwa wolontariatu – narzędzie, które organizatorom znacznie ułatwi proces rekrutowania wolontariuszy, a samym ochotnikom pomoże w wyborze najciekawszych ofert.

- Tworzymy w Poznaniu dobry klimat i modę na wolontariat pokazując, jak wiele korzyści on daje - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Zamierzamy też mocno postawić na rozwój współpracy międzysektorowej, tworząc płaszczyzny współpracy społeczników z biznesem.

Pomóc w tym ma również miejska kampania promująca wolontariat: „Ludzie z dobrem wypisanym na twarzy”. Oparta jest na prostym przekazie – wolontariuszem może zostać każdy, a ślady pozytywnych doświadczeń zostawiają na twarzach ochotników drobne zmarszczki mimiczne. „Ludzie z dobrem wypisanym na twarzy” pokazują prawdę o wolontariuszach i ich szlachetnych motywacjach.

- Postawiliśmy na proste, czytelne komunikaty słowne i czarno-białą stylistykę zdjęć – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzedu Miasta Poznania.- W natłoku przedświątecznych reklam konwencja monochromatycznych plakatów ma skupić uwagę odbiorców, wzbudzić zainteresowanie historią wolontariuszy, którzy na co dzień są zwykłymi obywatelami miasta, a jednocześnie naszymi cichymi bohaterami. Swoją aktywnością pokazują, że dzielenie się dobrem z innymi ma sens. Wolontariat jest wartością, o której warto mówić i którą warto promować.

Wizerunki nagrodzonych w ubiegłych latach wolontariuszy będą widoczne na ulicach Poznania od 16 listopada. Historię każdej z tych osób poznać będzie można poprzez stronę www.pozytywni-poznan.pl. Dodatkowo kampanię wspierał będzie film promocyjny z udziałem Michała Grudzińskiego – aktora na co dzień zaangażowanego w działalność na rzecz dzieci niewidzących.

Przy okazji kampanii Poznań chce też odczarować powszechne myślenie o wolontariacie jako działalności wyłącznie pomocowej.

-  Za wielkimi czynami stoją zarówno skromni ludzie, jak i duże firmy – podkreśla mówi Monika Danelska, radna Miasta Poznania, wspierająca inicjatywę organizacji kampanii i konkursu. -  Wolontariat jest aktywnością ludzi spełnionych życiowo i zawodowo.  Jedną z kategorii nagradzanych w konkursie są inicjatywy pracownicze, stąd szczególnie zachęcamy firmy do zgłaszania własnych osiągnięć w tej dziedzinie.  Wolontariat coraz częściej przekłada się na działalność na rzecz środowiska i społeczności lokalnej. Dostrzegamy to i promujemy.

Zgłoszenia do konkursu na Wolontariusza roku można kierować za pośrednictwem strony www.pozytywni-poznan.pl od 13 do 30 listopada. W tym roku nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

- młodzieżowej, w której zgłoszone mogą być osoby, które nie ukończyły 19 roku życia;

- indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 rokiem życia,

- senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia;

- zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontaryjnym;

- wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach Szkolnych Kół Wolontariatu,

- wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego.

Laureatów tegorocznej edycji wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele lokalnych mediów, Prezydenta i Rady Miasta oraz laureaci poprzednich edycji. Zwycięzcy zostaną oficjalnie nagrodzeni podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs. Odbędzie się ona 14 grudnia o godzinie 18:00 w Sali Ziemi MTP. Atrakcją gali będzie koncert zespołu Strachy na Lachy.