Centrum Bukowska

Aktualności

06 grudnia 2017

KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami w grudniu.

Serdecznie zapraszamy na 55 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Program LV posiedzenia KDO przy Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

1. Akcja przyjmowania wniosków przez MOPR w 2018 r. - Anna Krakowska,  Z-ca Dyrektora MOPR w Poznaniu
2. Wystąpienie Aleksandry Kowalskiej, Dyrektor Stowarzyszenia na Tak
3. Informacja na temat oferty związanej z hipoterapią, kierowanej do osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu
4. Relacja z wizyty na posiedzeniu KDO przy Wydziale Kultury UM Poznania - Marcin Halicki
4. Podsumowanie roku 2017
5. Wolne wnioski i głosy

Zachęcamy do udziału w posiedzeniu!