Centrum Bukowska

Aktualności

26 października 2017

"Liderstwo włączające, czyli jak łączyć różnice"

Liderstwo włączające to nowoczesne podejście liderskie w organizacjach, które stawiają w centrum człowieka i jego różne potrzeby. Jeśli pracujesz z osobami o różnym pochodzeniu kulturowym, czy religijnym, z osobami z niepełnosprawnością lub zamieszkującymi obszary wiejskie, zapraszamy do zapoznania się z nowymi metodami pracy z tymi grupami. Metody te zostały wypracowane przez Fundację Szkoła Liderów we współpracy z partnerami z Austrii i Niemiec w ramach projektu Erasmus+ "Inclusive Leadership" (więcej o samym projekcie: https://www.facebook.com/Inclusive-Leadership-1856863731251628/).

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy poznają, co to znaczy być liderem_ką włączającym_ą, zbadają swój własny styl liderstwa i wypróbują nowe metody przywództwa. Ponadto zastanowimy się wspólnie, na czym tak naprawdę polega równe traktowanie i jak możemy je przekuwać w rzeczywiste działania.


Podczas dwudniowych warsztatów:

 - zbadasz, czym jest "liderstwo włączające" i na ile jest ważne także dla Twojej organizacji, społeczności

 - zbadasz, w jakim stopniu jesteś liderem włączającym

 - poszerzysz wiedzę na temat wykluczenia społecznego i inkluzji

 - wypróbujesz praktyczne metody i narzędzia służące liderowi włączającemu

 - wymienisz się doświadczeniami z innymi liderami


Do kogo adresowane są warsztaty:

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie rasowe, czy zamieszkiwanie obszarów wiejskich.


Metody warsztatowe: warsztaty składają się z krótkiej części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych, dyskusji grupowych i osobistych refleksji na temat pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Termin: 8 i 10 listopada w godz. 10:00-18:00.

Miejsce: Poznańskie Centrum wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska" ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu


Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz lunch. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Limit miejsc ograniczony.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/Qnn1kFcy7k8C3opx2

Prowadząca warsztaty: Anna Rutz - Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, absolwentka programu "Liderzy" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Szkoła Liderów, a także stypendystka programu International Visitors Leadership Programme "Social changes through sports activities"  Departamentu Stanu USA. Pracując na co dzień ze studentami z niepełnosprawnościami, którzy wywodzą się z bardzo różnych środowisk, odkrywa ile potencjału kryje się w pozornie przeciętnym człowieku.