Centrum Bukowska

Aktualności

05 lutego 2018

Spotkania dla organizacji pozarządowych w sprawie funkcjonowania Centrum Bukowska

W dniach 14  i 15 lutego 2018 r. w Centrum Bukowska odbędą się spotkania dotyczące sposobu funkcjonowania Centrum w roku 2018.

W trakcie spotkań organizacje trzeciego sektora będą mogły przedstawić swe oczekiwania i potrzeby, które związane są z funkcjonowaniem Centrum Bukowska w 2018 r. Celem spotkań jest rozpoczęcie dialogu na temat działania Centrum  w bieżącym roku. Organizacje realizujące projekt Centrum Bukowska chciałby by wyjść na przeciw potrzebom organizacji pozarządowych i wspólnie z nimi zastanowić się co zrobić by miejsce to stało się bardziej otwarte.

Spotkanie dnia 14 lutego rozpocznie się o godzinie 10:00.

Spotkanie dnia 15 lutego rozpocznie się  o godzinie 18:30.