Centrum Bukowska

Aktualności

23 października 2017

Szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.: Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie. Miejsce: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Bukowska ul. Bukowska 27/29, Poznań Termin: 17 listopada 2017 r.Godzina: 9.00-16.00

Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności prawidłowego wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.

 

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.


W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 13.11.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.

 

Osoba do kontaktu:
Anna Brych; Tomasz Paczkowski
Tel. 61 666 46 15; 61 666 4605
e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl