Centrum Bukowska

Kontakt

Poznańskie Centrum
Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu
Centrum Bukowska

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 61 84 38 930
e-mail: info@centrumbukowska.pl

www.centrumbukowska.pl
facebook.com/CentrumBukowska

Zapraszamy do kontaktu z nami

  1. Przestrzeń do pracy (co-working)
  2. Sala konferencyjna
  3. Doradztwo i poradnictwo
  4. Klub (nieformalne miejsce spotkań)
  5. Inne
* pole obowiązkowe