Centrum Bukowska

O nas

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska" to istotne miejsce na pozarządowej mapie Poznania.Główną ideą istnienia Centrum Bukowska jest wsparcie poznańskich organizacji pozarządowych w wielu płaszczyznach.Naszym celem jest podniesienie wiedzy, kompetencji oraz rozwój aktywności poznańskich organizacji pozarządowych.

Cele centrum

Centrum Bukowska tworzą i prowadzą trzy partnerskie organizacje pozarządowe:

1. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

2. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

3. Stowarzyszenie Na Tak

Działania Partnerów Centrum Bukowska to przede wszystkim:

- zapewnienie bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych,

- wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań tematycznych i porad specjalistycznych,

- wsparcie techniczne i merytoryczne pracodawców będących organizacjami pozarzadowymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,

- wsparcie wiedzy i świadomości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych,

- szkolenia dla pracodawców NGO zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami,

- wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez promocję wraz z obsługą dziennikarską portalu pion.pl,

- zapewnienie bazy lokalowej do pracy poznańskim organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym, przestrzeń do realizacji szkoleń i konferencji.

Godziny otwarcia Centrum Bukowska

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 10 - 20
Środa: 10-18
Czwartek: 10 - 20
Piątek: 8 - 16
Pierwsza sobota miesiąca: 9 - 14

Centrum Bukowska prowadzone jest przez cztery organizacje pozarządowe: