Centrum Bukowska

Oferta

Działalność Poznańskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu „Centrum Bukowska‟ skierowana jest do organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski.

Oferujemy:

Udostępniamy nieodpłatnie pomieszczenia:

Korzystający może użytkować pomieszczenia Centrum Bukowska w sposób systematyczny lub jednorazowy, po uprzednim ustaleniu osobiście, drogą mailową lub telefoniczną terminu i godziny użytkowania, a także po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od pracownika Centrum.

Zgodnie z Regulaminem korzystania z pomieszczeń Centrum Bukowska, zabrania się Korzystającemu pobierania opłat od beneficjentów za przeprowadzane działania na terenie Centrum. Regulamin można pobrać tutaj.

Na wyposażeniu posiadamy stoły, krzesła, flipcharty (prosimy o przynoszenie własnych kartek oraz pisaków) oraz ekrany do wyświetlania. Prosimy również o pozostawianie sal w układzie, w jakim zostały przyjęte do użytkowania. W celu innego ustawienia elementów w salach należy przybyć wcześniej, przed terminem dokonanej rezerwacji.

W Centrum Bukowska można korzystać także z 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia oferowanego przez Centrum Bukowska, skontaktuj się z nami telefonicznie: 61 84 38 930 lub mailowo: info@centrumbukowska.pl.

W celu skontaktowania się bezpośrednio z przedstawicielami naszych Partnerów, po połączeniu z Centralą można prosić o połączenie z numerami wewnętrznymi:

103 - Biuro WRK ZOP,

104 - Justyna K. Ochędzan - Prezeska WRK ZOP,

105 - Portal PION.pl,

106 - Marcin Halicki - Kierownik Ośrodka Informacji WIFOON,

107 - Biuro WIFOON.

Zapraszamy do kontaktu z nami

  1. Przestrzeń do pracy (co-working)
  2. Sala konferencyjna
  3. Doradztwo i poradnictwo
  4. Klub (nieformalne miejsce spotkań)
  5. Inne
* pole obowiązkowe