Loading

Wsparcie podmiotów społecznych i aktywistów!

Doradztwo, sale, spotkania z WRK

Poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, prowadzone przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (WRK), to regionalny inkubator aktywności i przedsiębiorczości społecznej. prowadzone Główną ideą istnienia centrum WRK  jest wsparcie podmiotów społecznych i aktywistów w wielu płaszczyznach. Naszym celem jest podniesienie wiedzy, kompetencji oraz rozwój aktywności społecznej. Dowiedź się więcej o nas oraz poznaj naszą ofertę.