Autor: Tomek Wojczak

OFERTA DLA PRACODAWCÓW w tym firm/instytucji/organizacji   Poszukujesz dodatkowych rąk do pracy? Zaangażuj stażystę! Pracowników – stażystów, którzy będą mieli opłacone wynagrodzenie oraz badania lekarskie. Współpraca z nami umożliwia pracodawcom przyjęcie do siebie stażysty na 3-miesięczny staż, finansowany w całości wraz z badaniami lekarskimi. Pozwala to na weryfikację przyszłego pracownika. Projekt umożliwia także udział stażysty w szkoleniu zawodowym, podwyższającym jego kwalifikacje. Kto może być stażystą? Osoby niepracujące zamieszkujące na terenie powiatów średzkiego, konińskiego, miasta Konin, złotowskiego, chodzieskiego, jarocińskiego, gostyńskiego oraz miasta Poznania, które: – są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i mają przyznany III profil pomocy, lub – osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub – nie są zarejestrowane w PUP, ale korzystają z pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej (i mają dokument to potwierdzający). Stażysta otrzymuje 1050 zł netto za 1 każdy przepracowany miesiąc (staż trwa 3 miesiące). Ważne, żeby staże rozpoczęły się jeszcze w grudniu (podpisanie umów). Pracodawców oraz osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z Panią Anetą Byczyńską – na adres mailowy: aneta.byczynska@wrk.org.pl oraz pod numerem telefonu: 61 8 530 930 Więcej na stronie: http://paw.wrk.org.pl/ Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej

Spotkanie KDO przy Wydziale Kultury

10 grudnia 2018 r. o godz 17:00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Kultury. Porządek obrad przewiduje: otwarcie posiedzenia, odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, podsumowanie dotychczasowych prac nad Uchwałą nr 1, dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych i finalizacja prac nad Uchwałą, podsumowanie roku prac KDO, wolne...

Czytaj więcej

Dom pracy młodzieży resocjalizowanej

Fundacja „Małymi Oczami” działa od 2013 roku na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny, rozwój talentów oraz postępów edukacyjnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Fundacja swoimi działaniami obejmuje szerokie grono odbiorców. Bezpośrednio pracuje z dziećmi i młodzieżą, pochodzącymi ze środowisk mierzących się z różnymi trudnościami (ubóstwo, przemoc rówieśnicza, nieakceptowalność społeczna, inność). Pośrednio praca Fundacji oddziałuje na funkcjonowanie całych systemów rodzinnych, głównie tych dysfunkcyjnych (alkoholizm, przemoc). Celem projektu Fundacji „Małymi Oczami” jest kupienie i stworzenie miejsca resocjalizacji młodzieży w wieku 13-17 lat. Dzięki zorganizowaniu domu z dala od demoralizującego podopiecznych Fundacji środowiska, organizacja ta pragnie wesprzeć młodzież w...

Czytaj więcej

Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych

W dniach 11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się cykl wydarzeń zatytułowany „Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”. Na spotkania zapraszają Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Będą one miały charakter programu edukacyjno – promocyjnego. Harmonogram wydarzeń: 11 grudnia 2018 r. w godzinach: 16:30 – 20:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się: Antykonferencja pt.: „Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja sprawa”. Po zakończonym spotkaniu Organizatorzy zapraszają na mini afterparty. Dlaczego Antykonferencja? Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni gwarantującej rozwój i wymianę konstruktywnych pomysłów zgłaszanych...

Czytaj więcej

Spotkanie KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami

6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Porządek obrad przewiduje: Prezentację idei i zastosowania systemu ToTuPointów, którą przedstawi Pan Henryk Lubawy, Informację na temat Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności Miasta Poznania, którą zaprezentuje Pani Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania Przyjęcie rekomendacji KDO w sprawie konkursu na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2019 roku Informacja nt. akcji przyjmowania wniosków na...

Czytaj więcej