Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 61 84 38 930 (rezerwacja sal)
tel. 61 85 30 930 (doradztwo merytoryczne)
e-mail: inkubator@wrk.org.pl
facebook.com/CentrumBukowska

Godziny w których można wynająć salę:

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 12.00-20.00
środa 9.00-18.00
czwartek 12.00-20.00
piątek 9.00-17.00

Biuro WRK ZOP – czynne w:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 10.00-18.00
środę 9.00-17.00
czwartek 10.00-18.00
piątek 9.00-17.00
e-mail: biuro@wrk.org.pl,doradztwo@wrk.org.pl
– Portal pion.pl – kontakt: 61 843 89 30 wewn. 105 / pion@pion.pl / www.pion.pl