Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert  nr 72/2018 w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

Zadanie przeznaczone do realizacji to „Program wspierania Rodzin Wieloraczków”. Jego realizacja  polega na zapewnieniu wsparcia rodzinom wieloraczków dostosowanego do ich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji można znaleźć: tutaj.